Oppsett av epost-konto

Me anbefalar våre kundar å bruka Webmail i staden for å legga inn e-postkontoen på PC/Mac. Då vil innhaldet i e-postkontoen alltid vera likt uansett kor du loggar inn. Det er også mindre sjanse for at det oppstår feil. Logg inn på Webmail her: webmail.kvamnet.no Dersom du likevel ønskjer å legga inn e-postkontoen i e-postprogrammet skal du bruka innstillingane under. Oppsettet er likt for PC/Mac og mobil. Kontotype: IMAPE-postadresse: [email protected]: Fornamn Etternamn Innkommande epostserverServer: mail.kvamnet.noPort for innkommande epostserver: 993Sikkerhet: SSL/TLSAutentiseringsmetode: vanleg passordBrukarnamn: fornamn.etternamn (husk at @kvamnet.no ikkje skal vera med i brukarnamnet)Passord: dittpassord Utgåande epostserverServer: mail.kvamnet.noPort for utgåande epostserver: 587Sikkerhet: STARTTLSBrukarnamn: fornamn.etternamn (same som for innkommande)Passord: dittpassord (same som for innkommande)Autentiseringsmetode: Vanleg passord