Produkt & Tenester | bedrift

INTERNETT

Fiber breidband

Oppgrader bedriftsnettet til å møte framtida. Vel den kapasiteten di bedrift har behov for – anten det er 10 Megabit eller 10 Gigabit.

Trådlaust breidband

Har bedrifta fri sikt til ein av våre basestasjoner kan me levera raskt og stabilt breiband via antenne.

Punkt til punkt

Har bedrifta behov for høg kapasitet mellom to lokalitetar eller internett med høg kapasitet der det ikkje er tilgang på fiber?

Då kan me levera ein dedikert radiolink til di bedrift. Ta kontakt med oss så finn me ei løysing.

Serverutleige

Eksternt skrivebord

Skrivebord i skya
 • Microsoft Office
 • Felles lagring
 • Backup
 • Bransje-programvare
 • Rekneskapsprogramvare

Domene

E-post
 • 15GB lagring pr konto
 • Webmail
 • IMAP eller Exchange
Webserver
 • WordPress
 • Database
 • SSL-sertifikat

Kameraovervåking

 • Innandørs og utandørs
 • Opptak ved rørsle
 • Tidsbestemt opptak
 • Opptak i sky eller lokalt
 • App til mobil/nettbrett

Sal av utstyr og timar

Nettverksutstyr

Har bedrifta gamalt nettverksutstyr? Køyrer ruteren på oppdatert programvare? Er bedrifta beskytta mot datainnbrudd?

Ny ruter frå Kvamnet
 • Høg kapasitet
 • Moglegheit for VPN
 • Moglegheit for sentral administrasjon
 • Moglegheit for gjestenett
 • Lang levetid
Switch
 • Høg kapasitet
 • 8 / 16 / 24 / 48 porter
 • Moglegheit for PoE (straum til f.eks. aksesspunkt og kamera)
 • Moglegheit for sentral administrasjon

Wi-Fi

Har bedrifta behov for utvida trådlaus dekning? Eller kanskje eit gjestenett? Me kan hjelpa med dette.

Aksesspunkt
 • Innandørs og utandørs
 • Høg kapasitet
 • Mange samtidige brukarar
 • Straum og data via same kabel
 • Enkelt å utvida med fleire aksesspunkt for å dekka eit større område
 • Lang levetid på utstyr
 • Moglegheit for sentral administrasjon
 • Moglegheit for separat gjestenett
 • Moglegheit for gjesteportal og betalingsløysing

Konsulenttenester

Kvamnet har lang erfaring med å tilby IKT-løysingar til bedrifter.

 • PC / Server
 • Nettverk
 • Trådlaust nettverk
 • Kameraovervaking
 • Kabling
 • Interne fibernett
 • Punkt-til-punktnettverk

Grossisttilgang

I utbyggingsfelt som er heilt eller delvis finansiert med offentleg støtte kan Kvamnet tilby grossisttilgang i form av røyrleige, mørk fiber, optisk kanal eller Ethernet aksess.