Raskt internett | TV frå Telia

– frå din lokale breibandsleverandør

Bestill raskt og stabilt breiband frå Kvamnet.

Få tilgang til Noregs beste og mest fleksible TV- og strøymeteneste, Telia Play. ​Tenesta er tilgjengeleg på TV, nett og mobil. Dermed kan du sjå kva du vil, kor du vil, når du vil.

Kvamnet er din lokale breibandsleverandør. Ta kontakt med oss dersom det er noko du treng hjelp til.