How Can We Help?

Oppsett av epost-konto

Me anbefalar våre kundar å bruka Webmail i staden for å legga inn e-postkontoen på PC/Mac. Då vil innhaldet i e-postkontoen alltid vera likt uansett kor du loggar inn. Det er også mindre sjanse for at det oppstår feil.

Logg inn på Webmail her: webmail.kvamnet.no

Dersom du likevel ønskjer å legga inn e-postkontoen i e-postprogrammet skal du bruka innstillingane under. Oppsettet er likt for PC/Mac og mobil.

Kontotype: IMAP
E-postadresse: [email protected]
Visningsnamn: Fornamn Etternamn

Innkommande epostserver
Server: mail.kvamnet.no
Port for innkommande epostserver: 993
Sikkerhet: SSL/TLS
Autentiseringsmetode: vanleg passord
Brukarnamn: fornamn.etternamn (husk at @kvamnet.no ikkje skal vera med i brukarnamnet)
Passord: dittpassord

Utgåande epostserver
Server: mail.kvamnet.no
Port for utgåande epostserver: 587
Sikkerhet: STARTTLS
Brukarnamn: fornamn.etternamn (same som for innkommande)
Passord: dittpassord (same som for innkommande)
Autentiseringsmetode: Vanleg passord