TV frå Telia | Innhald

Slik fungerer det

Du startar med nokre faste og nokre førehandsvalde kanalar, som du enkelt kan endra. Med TV-poeng vel du fritt blant eit stort utval TV-kanalar og strøymetenester. Under ser du kor mange poeng den enkelte kanal og teneste kostar. Treng du fleire poeng kan du kjøpa det på Mi Side. I tillegg kan du kjøpa ekstra premiuminnhald – sjå nedst i menyen under. God fornøyelse!