TV frå Telia | Innhald

Slik fungerer det

Du startar med nokre faste og nokre førehandsvalde kanalar, som du enkelt kan endra. Med TV-poeng vel du fritt blant eit stort utval TV-kanalar og strøymetenester. Under ser du kor mange poeng den enkelte kanal og teneste kostar. Treng du fleire poeng kan du kjøpa det på Mi Side. I tillegg kan du kjøpa ekstra premiuminnhald – sjå nedst i menyen under. God fornøyelse!

Faste kanalar – alltid inkludert

Du har fast tilgang til dei største norske kanalane. Desse kan ikkje veljast vekk og vert ikkje rekna som ein del av poengpotten.

Førehandsvalde kanaler

Desse kanalane har me førehandsvalt for deg. Du kan enkelt bytta ut med anna innhald hvis du ønskjer. Det gjer du i valmenyen på Mi Side.

Innhald du kan velja

I startpakken har du 50 poeng til rådvelde – her finn du alle TV-kanalar og strøymetenester du kan velja inn i din TV-pakke. Allereie kunde? Gå til Valmenyen på Mi Side.