secretary-1050827_1280Med telefoni frå Kvamnet får du opp til to analoge telefonlinjer. Telefonapparata i heimen koplast til i heimesentralen og fungerer på samme måte som før. Du kan behalda ditt gamle nummer eller du kan få nytt nummer av oss.

Du betaler ein fast pris i månaden og kan ringa gratis til alle fasttelefonar i Norge. Til mobil og utland får du -10% rabatt i forhold til Telenor sine prisar.