Dekningskart

For å ta inn trådlaust internett frå oss må du ha fri sikt til ein av våre basestasjonar. Desse er merka med raudt på kartet under. Me brukar ofte eksisterande master. Til dømes radio-og mobilmaster som tilhøyrer Norkring, Telenor eller Telia. Nokre plassar har me bygd eigne master.