For å ta inn trådlaust Internett frå oss må du ha fri sikt til ein av våre basestasjonar. Disse er merka med raudt på kartet under. Me brukar ofte eksisterande master. Til dømes radio-og mobilmaster som tilhøyrer Norkring, Telenor eller Netcom. Nokre plassar har me bygd eigne master.