Oppgradert | Kysnesstrand, Årvik og Hessvik

Oppgradert | Kysnesstrand, Årvik og Hessvik

I samarbeid med Vestland fylkeskommune og Ullensvang kommune har Kvamnet installert nye sendere som dekker Kysnesstrand, Årvik og Hessvik. De nye senderene er plassert på Varaldsøy, Oma og Grånuten i Strandebarm. Med siste generasjon sendere og mottakere kan vi nå levere over 100 Mbps trådløst! Standard abonnementet vil være på 80/80 Mbps men i praksis vil kapasiteten være noe over dette der det er 100% fri sikt og gode mottaks-forhold. Eksisterende kunder kan oppgradere til ny antenne. Det koster 990,- og inkluderer ny ruter og aksesspunkt dersom kunden har eldre utstyr. Nye kunder betaler standard etablering på 1.830,- (2.910 for hytte-abonnement). Månedspris blir likt som før – Standard abonnement: 599,- (80/80Mbps) | Hytte-abonnement: 399,- (25/25 Mbps). Gå til bestilling

TRÅDLAUST NETT — TIPS OG RÅD

TRÅDLAUST NETT — TIPS OG RÅD

Trådlaust nett er blitt ein del av kvardagen vår, vi får fleire og fleire dingsar som skal knyttast til internett. Ikkje berre datamaskiner, mobiltelefonar og nettbrett. Spelemaskiner, lydanlegg, varmepumper, skrivarar, panelovnar, alarmanlegg, kamera og mykje meir må ha nettforbindelse for å fungere. Dette set større og større krav til ditt trådlause nett. Har du rett trådlaust utstyr? Gjer deg kjent med ditt eige utsyr og få oversikten av kva du har i din heim. Dei lokale elektronikkforhandlarene i Kvam er flinke til å gje råd om kva du bør kjøpe i din heim av naudsynt trådlaust utstyr. Vi anbefalar å investere i eige trådlaust utstyr som passar bruken du har i din eigen heim. Har du ein liten oversikteleg leilighet med alt på eitt golv kan det vere nok med ein trådlaus ruter. Har du fleire etasjar, store hindringar som murvegger/baderom/tekniske rom som reduserer signalkvaliteten kan det svare seg å gå på eit maskenett (mesh rutersystem) med fleire enhetar som fordeler det trådlause nettet i bustaden. Det vil alltid svare seg å gå direkte med kabel på dei einingane du kan, som til dømes smart-TV, X‑Box, Playstation, gaming-PC og andre krevjande brukarar. Det er og med å ta ned belastninga